Střelba o závod

Každé družstvo se postaví do zástupu pod jeden koš. První hráč vystřelí, běží pro míč, přihraje tomu, kdo je na řadě a zařadí se na konec zástupu. Vítězí družstvo, které ve stanoveném čase nastřílí více košů.