Přehazovaná

Hraje se na volejbalovém hřišti podle základních volejbalových pravidel, ale míč se místo odbíjení chytá a hází. Pravidla hry můžeme libovolně obměňovat – např. hrát bez ztrát a počítat každou chybu za bod, hrát současně se dvěma míči apod..