Podbíjená

Hrají dvě družstva na volejbalovém hřišti přes libovolně vysokou síť. Po spodním podání, které může být nahrazeno hodem obouruč spodem, odbíjejí hráči míč pouze jednoruč nebo obouruč spodem a snaží se jej umístit do pole soupeře. Hraje se podle základních volejbalových pravidel, ale mezi jednotlivými odbitími se míč může dotknout země.