Nohejbal

Pořádají se utkání dvojic nebo trojic na volejbalovém hřišti přes síť vysokou asi 1 m. Ve vzdálenosti 6,5 m od středové čáry jsou vyznačeny čáry podání.

Nejčastěji se hraje na dva vítězné sety. Set končí, získá-li jeden ze soupeřů 10 bodů při rozdílu nejméně dvou bodů. Na rozdíl od volejbalu získává družstvo bod za každý úspěšně zahraný míč, tedy i při podání soupeře.

Podání má vždy to družstvo, které získalo bod. Podávající podává kopnutím do míče nadhozeného rukou a musí míč umístnit do soupeřova pole podání, které je vymezeno sítí a čarou podání. Hráč může míč zahrát kteroukoliv částí těla vyjma paže. Jinak se hraje podobně jako při volejbalu, ale mezi jednotlivými doteky může míč dopadnout na zem.