Malý badminton

Hřiště, které může mít i travnatý povrch, má tvar obdélníka a mělo by mít rozměry 13×5 m s výškou sítě 150 cm od země.

Rovnoběžně se střední čárou, ve vzdálenosti 2 m od sítě, jsou na obou polovinách hřiště vyznačeny přední čáry pole podání. Prostory mezi předními a zadními čarami podání jsou kolmými čarami rozpůleny a vytvářejí tak čtyři pole podání.

Hrát můžeme dvouhru nebo čtyřhru. Při podání stojí všichni hráči oběma nohama uvnitř svých polí podání. Ve dvouhře zahajuje hráč hru podáním z vlastního pravého pole do pravého pole soupeře. Podávající musí zasáhnout košík pod úrovní svého pasu, tj. spodní podání. Teč sítě není chybou. Získá-li hráč bod, podává znovu, a to při sudém počtu vlastních bodů zprava, při lichém zleva.

Při chybě získává výhodu podání soupeř.

Utkání se hraje na dva vítězné sety, každý do 11, případně do 15 bodů. Rozdíl však musí být nejméně dva body (11:9), jinak se hraje dál.

U menších dětí doporučujeme pravidla ještě více zjednodušit. Hřiště můžeme ohraničit pouze zadními a bočními čarami a hrát podle základních pravidel stolního tenisu.