Košová

Hraje se podobně jako košíková, avšak hráč s míčem v rukou nesmí běhat ani driblovat, může provádět pouze “pivotovou obrátku”. Pohybují se pouze hráči bez míče. Hráč s míčem přihrává volným spoluhráčům nebo střílí na koš. Výhodou této hry je, že se může hrát i na hřišti bez čar, např. na louce.