Korfbal

Pravidla korfbalu jsou poměrně obsáhlá, proto je uvádíme ve zjednodušené podobě.

Obdélníkové hřiště je rozděleno na dvě poloviny. V každé polovině (zóně) je v jedné třetině její délky – blíže k zadní čáře – umístěn stojan koše, tj. hraje se okolo koše. Koš brání čtveřice obránců, proti kterým útočí čtveřice útočníků. Hráči nesmějí opustit zóny, ve kterých momentálně hrají, tj. okolo jednoho koše hraje maximálně 8 hráčů. Druhá osmice čeká na výsledek hry v opačné zóně a nachází se v jisté odpočinkové fázi zápasu až do chvíle, kdy se obránci zmocní míče a přihrají do své útočné zóny. Ke střídání rolí obránců a útočníků dochází u obou družstev vždy, když se mění skóre zápasu o dva body (1:1, 2:0 apod.). V rekreačním korfbalu je možné úměrně snížit nebo zvýšit počet hráčů.